Procedurell generering av grottsystem med hjälp av kubiska Bézier-splines

DSpace Repository

Procedurell generering av grottsystem med hjälp av kubiska Bézier-splines

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Procedurell generering av grottsystem med hjälp av kubiska Bézier-splines
Author Ernhagen Larsson, Manfred ; Swensson, Hampus
Date 2016
English abstract
In this article a tool for assisting the creation of game levels in a dungeon environment is presented. Creating such game levels often requires a large amount of resources during a game production and has focus on design. To keep the aspect of design but ease work, the tool is created to produce caverns for such game levels with accessible parameters. We examine with user tests how the tool can be used to make an existing method for creation of game levels more effective. But at the same time producing the quality that is coveted. With this we do not only hope to produce an effective tool, but also to demonstrate a method for using procedural generation for a new purpose in game design.
Swedish abstract
I denna uppsats presenteras ett verktyg för att assistera skapandet av spelbanor i dungeon-miljö. Skapandet av sådana banor är ofta resurskrävande under produktionen och har fokus på design. För att behålla designaspekten men underlätta arbetet är verktyget framtaget för att med tillgängliga parametrar producera grottgångar för sådana banor. Vi undersöker med användartester hur verktyget kan användas för att effektivisera en känd metod för att skapa spelbanor, men samtidigt skapa den kvalité som eftertraktas. Med detta avser vi inte bara att ta fram ett effektivt verktyg, utan även att demonstrera en metod för att använda procedurell generering av spelinnehåll för ett nytt ändamål inom speldesign.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Procedural content generation
Cubic Bézier curve
Dungeons
PCG
Mixed initiative
CAD
Computer-aided design
Handle http://hdl.handle.net/2043/21183 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics