Till allmän nytta? – Kommunala allmännyttiga bostadsbolag vid vägskäl - En akademisk kvart

DSpace Repository

Till allmän nytta? – Kommunala allmännyttiga bostadsbolag vid vägskäl - En akademisk kvart

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Other
Title Till allmän nytta? – Kommunala allmännyttiga bostadsbolag vid vägskäl - En akademisk kvart
Author Grander, Martin
Date 2016
Swedish abstract
De kommunala allmännyttiga bostadsbolagen har sedan efterkrigstiden varit en hörnsten i svensk bostadspolitik och en del av det svenska välfärdsbygget. Men sedan 2011 ställer lagen krav på att allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga principer och avkrävas marknadsmässiga avkastningskrav. Bolagen ska drivas som vilka privata bostadsbolag som helst på marknaden. Samtidigt finns det allmännyttiga uppdraget, i vilket det ingår ett samhällsansvar, fortfarande inskrivet i lagstiftningen. Hur hanterar bostadsbolagen denna balansgång mellan samhällsansvar och affärsnytta? Hur bedömer man ett samhällsansvar utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv? Och vilka konsekvenser har lagstiftningen fått för det allmännyttiga uppdraget – att bidra med "goda bostäder till alla”?
Publisher Malmö högskola & Malmö stadsbibliotek
Language swe (iso)
Subject Allmännyttan
Svensk bostadspolitik
Hyresrätt
En akademisk kvart
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Denna populärvetenskapliga föreläsning går att se på https://www.youtu... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21196 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics