Upp till Bevis! - en fallstudie om nyskapande i kundrelationer

DSpace Repository

Upp till Bevis! - en fallstudie om nyskapande i kundrelationer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Upp till Bevis! - en fallstudie om nyskapande i kundrelationer
Author Sörensen, Linda
Date 2016
English abstract
Step Up? – A case study about innovation in customer relations The purpose of the essay is to find out how innovation in customer relations can lead to an elaborated interaction between client and agency. In this study the reader takes part of a campaign were a communication agency through innovation have renewed their way of working for a client that they have worked with for a long time. The analysis of material is based on Davies & Prince performance theory of account longevity. The report is based on information gathered by a qualitative method. A case study in the form of interviews and observations gathers a profound understanding for how the agency works with innovation. Books and peer-reviewed articles have been a useful source of information to support and substantiate the result with theory. In spite of a long relation with the client, the agency has managed to renew their work by retaining both motivation and interest for the client and their needs. Chemistry, a good dialog and an understanding for the clients business are contributing reasons for their success in their customer relationships. Innovation is possible because of a profound understanding has been built up between the agency and client, which in turn leads to a long-term plan and deeper understanding. The agency have managed to introduce a new way of working with their client and in return created additional value for the client and their clients. Keywords Customer relations, customer collaboration, understanding for the clients business, customer loyalty, innovative approach in customer relations, innovation, motivation, commitment and trust
Swedish abstract
Upp till Bevis? - en fallstudie om nyskapande i kundrelationer Syftet med uppsatsen är att undersöka hur innovation i kundrelationer kan leda till ett utvecklat samarbete mellan kund och byrå. I denna studie får läsaren ta del av en kampanj där en kommunikationsbyrå genom nyskapande har förnyat sitt arbetssätt för en kund som man samarbetat med under en längre tid. Materialet analyseras utifrån Davies & Prince´s teori om livslängd i kundrelationer. Rapporten är baserad på information samlad med hjälp av en kvalitativ metod. Med hjälp av en fallstudie i form av intervjuer och observationer skapades en fördjupad förståelse för hur en byrå arbetar med innovation. Böcker och vetenskapliga artiklar har varit en användbar källa för information med att underbygga resultatet med teori. Trots ett långt samarbete med kunden har byrån lyckats att förnya sitt arbete genom att bevara både motivationen och intresset för kunden och dess behov. Personkemi, en bra dialog samt förståelse för kundens affärer är bidragande orsaker till att kundsamarbetet fungerar så pass väl. Nyskapande är möjligt eftersom en fördjupad förståelse har byggts upp mellan byrån och kunden, vilket leder till en långsiktig plan och bredare perspektiv. Byrån har lyckats införa ett för kunden nytt arbetssätt som i sin tur skapat mervärde för kunden och dess kunder. Nyckelord Kundrelationer, kundsamarbete, förståelse för kundens affärer, kundlojalitet,
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21202 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics