Facebook och hyperlokalt i de lokala mediernas ekosystem

DSpace Repository

Facebook och hyperlokalt i de lokala mediernas ekosystem

Details

Files for download Overview of item record
Publication BookChapter
Title Facebook och hyperlokalt i de lokala mediernas ekosystem
Author Nygren, Gunnar ; Leckner, Sara
Editor Ohlsson, Jonas ; Oscarsson, Henrik ; Solevid, Maria
Date 2016
English abstract
Local newspapers have been the backbone of the Swedish media system. In the last ten years, however, local newspapers have decreased their coverage and closed down local offices, while citizens increasingly remain oriented on the local community in other ways than through traditional local media. How is this change noticeable in people's media habits and in the opinion regarding local media? The 2015 SOM survey shows that traditional media are still regarded as important for the Swedish citizens, but free newspapers, local news sites and Facebook have many users. Above all, there is a dividing line between those below and above 50 years of age. And despite the increased possibility of interactivity, there are still very few users who contribute to the production of news media, especially in the traditional local media. New types of local media have thus not yet replaced the old, but fills an increasingly important role in people's everyday lives.
Swedish abstract
De lokala tidningarna har varit ryggraden i det svenska mediesystemet. Men de senaste tio åren har lokaltidningar minskat bevakningen och stängt lokalredaktio- ner, samtidigt som medborgarna i ökande grad håller sig orienterade om det lokala samhället på andra sätt än genom traditionella lokalmedier. Frågan är hur detta syns i människors medievanor och i synen på lokala medier? SOM-undersökningen 2015 visar att de traditionella medierna fortfarande är viktigast för människor, men gratistidningar, lokala nyhetssajter och Facebook har många användare. Framför allt går det en skiljelinje mellan de som är över och under 50 år. Även andra nätbaserade medier anses viktiga, t ex tidningarnas nyhetssajter, fristående lokala nyhetssajter och kommunens hemsida. Men trots utveckling av interaktivitet är det fortfarande mycket få som bidrar med innehåll, speciellt till traditionella lokalmedier. Nya typer av lokala medier har alltså ännu inte ersatt de gamla, men fyller en allt större roll i människors vardag.
Link http://som.gu.se/digitalAssets/1579/1579371_facebo... (external link to publication)
Publisher SOM-institutet
Host/Issue Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015
Series/Issue SOM-rapport;66
ISSN 0284-4788
ISBN 978-91-89673-35-9
Pages 329-348
Language swe (iso)
Subject Lokala medier
Hyperlokal
Dagstidningar
Medieekologi
Medieanvändning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21203 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-89673-35-9 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics