Flerspråkighet och interkulturalism i förskolan

DSpace Repository

Flerspråkighet och interkulturalism i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkighet och interkulturalism i förskolan
Author Persson, Vaida
Date 2006
Swedish abstract
Syftet i den här studien var att undersöka hur pedagoger uppfattar interkulturalism och flerspråkighet. Dessutom belysa om vilka faktorer anser pedagogerna är viktiga i arbetet med flerspråkiga barn. För att kunna ta reda på vad pedagogerna tycker om flerspråkighet och interkulturalism ställdes fyra öppna frågor. Med hjälp av kvalitativ analys har jag intervjuat åtta pedagoger. Data som samlades in visar att pedagoger anser att arbete med flerspråkighet är viktigt för att gynna barnens språk. Resultatet visar att pedagogerna lägger stor vikt till bemötandet och miljö på förskolorna. Pedagogerna ser barnen som kompetenta individer med egna erfarenheter och värde. Dessutom påverkar synen på barnet miljö, planering och arbettsätt hos pedagogerna. Vidare talar resultatet för att pedagogerna upplever brist på kunskaper om interkulturalism och att de även saknar kompetensutvekling för att kunna utveckla arbetssätt i flerspråkiga barngrupper.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject förskola
interkulturalism
flerspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/21218 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics