Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet : en tværsektoriel Øresundsmodel

DSpace Repository

Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet : en tværsektoriel Øresundsmodel

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet : en tværsektoriel Øresundsmodel
Author Lundgaard Andersen, Linda ; Fæster, Monika ; Grander, Martin ; Björk, Fredrik ; Svensson, Annika ; Freiesleben, Tine ; Braun, Daniel ; Peters, Carin ; Kurki, Helena
Date 2014
Swedish abstract
På båda sidor sundet, i Danmark och i Sverige, står vi inför samma utmaningar, när det gäller unga i utanförskap. Därför är uppgiften om att förbättra möjligheterna för dessa unga att komma in på arbetsmarknadenen av de viktigaste. Vi har genom de sista 20 åren sett att ungdomsarbetslösheten har varit konstant, och det betyder att vi måste göra något annat än det, vi brukar att göra. Vi måste skapa en större synergi och förenkla vägarna till samverkan för den offentliga sektorn, för näringslivet, för den idéburna sektorn och inte minst för de unga. Detta har varit utgångspunkten för arbetet i projekt NEO. Denna skrift utgör projektets slutrapport.
Publisher Interreg IV A
Pages 118
Language swe (iso)
Subject Ungdomar
Arbetsmarknad
Tvärsektoriella samarbeten
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21251 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/... (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics