Nyanlända barn i förskolans värld. En studie om hur barn och pedagoger i förskolan kommunicerar med varandra

DSpace Repository

Nyanlända barn i förskolans värld. En studie om hur barn och pedagoger i förskolan kommunicerar med varandra

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända barn i förskolans värld. En studie om hur barn och pedagoger i förskolan kommunicerar med varandra
Author Taki, Zina ; Cizmo, Muamera
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att belysa nyanlända barns kommunikation med varandra och pedagogernas arbete och metoder i en mångkulturell förskola i Malmö. Studien genomfördes på en mångkulturell förskola där observationer är gjorda på fyra nyanlända barn i en barngrupp under några tillfällen och intervjuer med pedagoger samt specialpedagogen, som vi sedan analyserat utifrån våra frågeställningar. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: Hur arbetar pedagogerna för att stimulera barns språkutveckling? På vilket sätt kommunicerar barnen med varandra i leken? Vår undersökning visar att det finns många olika synsätt kring kommunikation och språkutveckling hos nyanlända barn och att vi som vuxna spelar en stor roll för barnen genom att vara positiva förebilder. Vuxna skapar förutsättningar för barns språkliga utveckling, detta genom hur de vuxna interagerar med barnen. Det är även väldigt viktigt hur vuxna samspråkar med varandra. Språkets begränsningar hindrar inte barnen från att delta i leken tillsammans med andra barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Nyanlända barn, Kommunikation, Språkutveckling, Interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/21273 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics