Mäns bidrag till ökad jämställdhet i förskolan

DSpace Repository

Mäns bidrag till ökad jämställdhet i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mäns bidrag till ökad jämställdhet i förskolan
Author Svensson, Filip
Date 2016
English abstract
The purpose of the study is to investigate the preschool staff's view of what men may contribute to the gender equality in preschool. The method used to answer this purpose was a qualitative interview study. An interview guide with open questions was used for interviewing five employees of a nursery school in Malmo. The results from the interviews were analyzed with the help of a revised content analysis. The conclusion of the study draws is that the preschool staff believe that men can bring both to raise the status of the profession and that this in turn could attract more men to the profession. There was also a good experience of men in preschool and those interviewed saw the professional men in the profession more than capable to work there.
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka förskolepersonals syn på vad män kan bidra för och med jämställdheten i förskolan. Den metod som användes för att besvara detta syftet var en kvalitativ intervjstudie. Det användes en intervjuguide med öppna frågor för att intervjua fem anställda på en förskola i Malmö. Resultatet ifrån intervjuerna analyserades med hjälpa av en omarbetad innehållsanalys. Slutsatsen som studien drar är att förskolepersonalen anser att män kan tillföra både för att höja yrkets status och att detta i sin tur kan locka fler män till yrket. Det fanns även en god erfarenhet av män i förskola och dem intervjuade såg professionella män i yrket mer än kapabla att jobba där.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Jämställdhet
Manliga pedagoger
Könsroller
Egenskaper
Erfarenheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/21275 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics