Sociala normers påverkan i konsumenters val av ekologiska livsmedel: Nudging för att motivera ökad konsumtion av ekologisk mjölk

DSpace Repository

Sociala normers påverkan i konsumenters val av ekologiska livsmedel: Nudging för att motivera ökad konsumtion av ekologisk mjölk

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sociala normers påverkan i konsumenters val av ekologiska livsmedel: Nudging för att motivera ökad konsumtion av ekologisk mjölk
Author Persson, Christian
Date 2016
English abstract
The purpose of this essay was to try the effect of social norms through the nudging method to see the effect on consumer´s choice of milk. Individual consumer choices of milk was observed in two types of observations. First, 120 consumers was nudged visually and verbally discreet in controlled observations to motivate them into purchasing organic milk. They was then compared to 120 consumers in simple observations who was not affected by nudging. The result was then tested in a χ2 which showed that there was tendency, however not statistically significant, that nudging affected the consumers. On the contrary it was concluded that nudging can be a promising tool because the results where limit significantly. Also because of observed convincing examples during the analysis. Although there was some aspects which might have impacted the research.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att genom metoden nudging se om sociala normer kan påverka konsumenters val av mjölk. Två typer av observationer utfördes där konsumenters val av mjölk observerades. Styrda observationer har genomförts där 120 konsumenter puffades visuellt och verbalt diskret för att motivera dem att välja ekologisk mjölk. Dessa jämfördes sedan med 120 konsumenters val i enkla observationer, vilka inte påverkades av nudging. Resultatet sattes in i ett χ2 - test som visade att det inte var statistiskt säkerställt att nudgingen påverkade konsumenterna. Däremot drogs slutsatsen att nudging kan vara ett effektivt verktyg eftersom resultatet var gränssignifikant. Även efter att ha bevittnat olika exempel i undersökningen. Dock finns flera aspekter som kan vara avgörande för metoden.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Ekologiska livsmedel
Konsumtion
Mjölk
Nudging
Sociala normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/21281 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics