Att skugga miljörevisorer: En studie om vad de egentligen gör på jobbet

DSpace Repository

Att skugga miljörevisorer: En studie om vad de egentligen gör på jobbet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att skugga miljörevisorer: En studie om vad de egentligen gör på jobbet
Author Claesson, Elisabet
Date 2016
English abstract
What does an auditor do? In this study, I have been shadowing two environmental auditors in their day-to-day audit work and therefore I was able to observe what an auditor actually do at work. Studying people in their practice of work gives an understanding of the variety in organizational phenomenon. As theoretical framework I have used the following concepts: trust, faith and interaction, legitimacy and review, structure and judgement. The result shows that the auditor’s work is built on trust and faith, which therefore are formed by interaction, legitimacy and structure.
Swedish abstract
Vad gör en miljörevisor? Jag har i den här studien skuggat två miljörevisorer i sitt vardagliga arbete och har på så vis fått ta del av vad en miljörevisor egentligen gör på jobbet. Genom att studera människor i yrkespraktiken kan man förstå och förklara variationen i organisatoriska företeelser. Som teoretisk referensram har jag använt följande analytiska begrepp: tillit, förtroende och interaktion, legitimitet samt granskning, struktur och omdöme. Studien visar att revisorns arbete bygger mycket på tillit och förtroende och att detta skapas genom interaktion, legitimitet och struktur.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Miljörevision
Tredjepartscertifiering
Praktikstudie
Skuggning
Tillit
Förtroende
Legtimitet
Struktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/21283 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics