Social integration i Augustenborg- om utvecklingen från grannskapsenhet till Ekostad

DSpace Repository

Social integration i Augustenborg- om utvecklingen från grannskapsenhet till Ekostad

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Social integration i Augustenborg- om utvecklingen från grannskapsenhet till Ekostad
Author Nilsson, Petra ; Elkhazzar, Omaima
Date 2016
Swedish abstract
Den sociala hållbarheten har på senare tid uppmärksammats som en viktig faktor inom stadsplaneringen i samband med städers expansion. För att få en förståelse för hur sociala problem uppkommer samt vilka förutsättningar som kan motverka en negativ utveckling behövs flertalet studier inom detta område. Vi har valt att fokusera på två begrepp inom den sociala hållbarheten eftersom detta är ett brett begrepp, dessa är integration och segregation. Vårt syfte är att studera hur den sociala hållbarheten, med fokus på integration och segregation, har förändrats i ett Augustenborg i Malmö i samband med projektet Ekostaden samt få fram vilka värden som är viktiga för områdets sociala utveckling och integration. Det huvudsakliga metodvalet är en fallstudie över området Augustenborg i Malmö. I denna fallstudie har det genomförts observationer av området samt intervjuer med verksamhetsutövare i området och tjänstemän. Våra intervjuer bestod av både verksamhetsutövare och tjänstemän från MKB för att vi skulle få en bild över områdets förutsättningar och värden. Resultatet av denna undersökning har visat att det skedde en förbättring av samhörigheten och den sociala hållbarheten i området i samband med att invånare involverades i projektet. Denna positiva utveckling minskade dock i samband med projektets paus. Vi fann att de sociala relationerna och samhörigheten i området var grundläggande för den sociala integrationen. Dessa skapas av rätt förutsättningar så som föreningsliv, sociala aktiviteter och en inbjudande fysisk miljö. För att alla dessa värden ska skapas i ett område krävs en samverkan mellan invånare, MKB, som äger största delen av områdets byggnation, och Malmö stad.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 63
Language swe (iso)
Subject Ekostaden
Augustenborg
social integration
grannskapsenhet
social sammanhållning
Handle http://hdl.handle.net/2043/21288 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics