Rapport 1 : Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism : en översyn

DSpace Repository

Rapport 1 : Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism : en översyn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Rapport 1 : Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism : en översyn
Author Herz, Marcus
Date 2016
Swedish abstract
Rapporten utgår från dokument, utredningar och rekommendationer som riktar sig mot första linjen i arbetet mot våldsbejakande extremism. Det ges en översiktlig bild av det vetenskapliga fältet, metoder som används, hur diskussioner och debatter ser ut och hur de kan relateras till första linjens arbete. Vidare problematiserar rapporten begrepp som "radikalisering", kända verksamma komponenter i socialpedagogiskt arbete lyfts fram och ställs mot den mediala diskursen, kunskapsbehovet analyseras och första linjens roll i arbetet diskuteras.
Link http://segerstedtinstitutet.gu.se/digitalAssets/15... (external link to publication)
Publisher Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet
Pages 79
Language swe (iso)
Subject radikalisering
socialt arbete
pedagogik
våldsbejakande
extremism
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21291 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics