Barnen och havet - en studie av barns lärande i en marin miljö

DSpace Repository

Barnen och havet - en studie av barns lärande i en marin miljö

Details

Files for download
Icon
Förskollärarutbil ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnen och havet - en studie av barns lärande i en marin miljö
Author Mvele Svensson, Teri ; Olsson, Charlotte
Date 2016
Swedish abstract
I föreliggande kvalitativa studie om barns lärande i en marin miljö, har vi för avsikt att undersöka hur barn lär samt vilken kunskap barn tar till sig. Tillsammans med förskolebarn och förskolpedagoger har vi gjort ett besök på ett marint kunskapscenter där vi med hjälp av dokumentationer har kunnat besvara våra frågeställningar om barns lärande. För att få pedagogers synvinkel på hur barns lärande sker har vi genomfört flera, semistrukturerade intervjuer. Resultatet av intervjuerna ställs i relation till observationerna som genomförts och analyseras med hjälp av tidigare forskning om barns lärande, forskning kring fördelar av utomhuspedagogik, samt med två teoretiska perspektiv; det sociokulturella perspektivet och John Deweys teori om lärande. Som ett led i att besvara våra frågeställningar har vi även observerat barnen på förskolan efter besöket på det marina kunskapscentret. Resultatet av studien visar på fördelarna med en engagerad pedagog för att gynna barns lärande samt skillnaderna som förekommer bland barns lärande, beroende av olika erfarenheter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Barns lärande
marina miljöer
Vygotskij
Dewey
Sea-U
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/21309 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics