Styrande barn 2016. "Du får inte stå i soffan sådär!"

DSpace Repository

Styrande barn 2016. "Du får inte stå i soffan sådär!"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Styrande barn 2016. "Du får inte stå i soffan sådär!"
Author Åkesson, Johanna
Date 2016
Swedish abstract
Studien handlar om att synliggöra den styrning som barnen använder mot varandra för att följa förskolans regler och normer. Frågeställningarna för att konkretisera syftet är; hur styr barnen varandra då de blir avbrutna för att påbörja en annan aktivitet? och hur uttrycker barnen motstånd då reglerna är tydliga? Utifrån begreppen makt och styrning som verktyg har jag i analysen gjort ett försök att synliggöra styrningen barnen emellan. Dessa begrepp är tagna från Foucaults teori om makt och motstånd. I studien används kvalitativ metod och den empiri som används i analysen är hämtad genom observationer på en förskola i Skåne. Jag kan i studien se att barnen uttrycker styrning då de tillrättavisar varandra då deras kompisar inte följer de regler som gäller eller gör som man bör göra enligt normen inom förskolan. Jag kan även se att barnen tillrättavisar varandra genom att använda ett vänligt sätt i styrningen, den pastorala maktens välvillighet. De barn som uttrycker motstånd då de blir tillrättavisade gör det genom att tystna eller ifrågasätta. Motstånd av annan karaktär har jag inte funnit.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Delaktighet, individ, institution, kollektiv, makt, normer, regler, styrning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/21311 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics