Förskolan och social jämlikhet

DSpace Repository

Förskolan och social jämlikhet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förskolan och social jämlikhet
Author Persson, Sven
Editor Sernhede, Ove ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2014
Swedish abstract
Den övergripande fråga som ställs i detta kapitel är vad som krävs för att alla barn ska få möjlighet att utnyttja och använda sina resurser. genom att peka på alla barns rättighet till goda lärande- och uppväxtmiljöer riktas också uppmärksamheten mot de samhälleliga förhållanden som förskolan och andra skolformer är en viktig och bidragande del av. För att närma mig den viktiga frågan om huruvida förskolan kan bidra till social jämlikhet redogörs här för forskning om förskolans betydelse för barns lärande och utveckling, och då särskilt för barn från resursfattiga förhållanden och utsatta barn.
Publisher Liber
Host/Issue Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser
ISBN 978-91-47-11154-1
Pages 94-111
Language swe (iso)
Subject förskola
likvärdighet
social jämlikhet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21317 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics