13 myter om bostadsfrågan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title 13 myter om bostadsfrågan
Author CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub ; Baeten, Guy ; Blackwell, Tim ; Christophers, Brett ; Grundström, Karin ; Holgersen, Ståle ; Kärrholm, Mattias ; Listerborn, Carina ; Molina, Irene ; Peiteado Fernández, Vítor ; Pull, Emil ; Rodenstedt, Ann ; Thörn, Catharina ; Westerdahl, Stig ; Westin, Sara ; Bengtsson, Bo
Other Contributors Granér, Sara (illustrator)
Editor Baeten, Guy ; Listerborn, Carina
Date 2016
Swedish abstract
I tretton kapitel utmanas rådande problemformuleringar om vad som utgör hindren för att skapa en mer tillgänglig bostadsmarknad och rimligare boendesituation åt alla. Är ökad marknadsekonomi lösningen på bostadsbristen? Måste vi sänka kvalitetskraven för att alla ska få tak över huvudet? Hur hänger bostadsfrågan och frågan om integration och segregation ihop? Är gentrifiering en naturlig förändring av staden? Rådande "sanningar" om fler avregleringar, lägre skatter och ökad marknadsfrihet har kommit att stå i vägen för nytänkande. Det behövs fler röster i debatten. 13 myter om bostadsfrågan ger alternativa tolkningar som kan föra in nya perspektiv på bostadskrisen. Boken ges ut av Förlag Dokument Press, med illustrationer av Sara Granér.
Link http://dokument.org/product/13-myter-om-bostadsbri... (external link to publication)
Publisher Dokument Press
ISBN 978-91-85639-96-0
Pages 168
Language swe (iso)
Subject bostadsfrågan
myter
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21335 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics