Leda vinnande reklam - En studie om sambandet mellan ledarskap och kreativitet på reklambyråer som prisats i effektivitetstävlingen 100-wattaren

DSpace Repository

Leda vinnande reklam - En studie om sambandet mellan ledarskap och kreativitet på reklambyråer som prisats i effektivitetstävlingen 100-wattaren

Details

Files for download
Icon
Leda vinnande reklam ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Leda vinnande reklam - En studie om sambandet mellan ledarskap och kreativitet på reklambyråer som prisats i effektivitetstävlingen 100-wattaren
Author Due, Eva
Date 2016
English abstract
The purpose of this essay is to find out if and how leadership at advertising agencies affects the creativity. The aim is to investigate if there are any connections between the processes at some of the most successful agencies I Sweden. The essay is a case study based on six semi-structured interviews with leaders and creatives at advertising agencies that have won the Swedish advertising competition 100-wattaren. 100-wattaren is Sweden’s biggest competition that rewards creativity that has led to effective advertising. The result has been compared with theory in a discussion, where the outcome has been analyzed. The study shows that the price winning agencies all agree on that the leadership can affect creativity, and how it can be improved. Support, encouragement and energy are some of the aspects that increase creativity. Other aspects can be that the creative are feeling that they are a part of the process and owns the project, which leads to motivation and responsibility. Team spirit, cooperation and openness are other positive factors, as well as enough resources. Important conclusions that have been made are that leadership affects creativity and that it can be improved in various ways.
Swedish abstract
Denna studie behandlar ledarskap på reklambyråer och vilket samband detta kan ha med kreativitet. Syftet är att undersöka ledarskapet i framgångsrika reklamprojekt och hur dess form påverkar kreativitet. Undersökningen har utförts genom en fallstudie där det genomförts sex kvalitativa intervjuer med personer på kommunikationsbyråer. För att utgå från särskilt framgångsrika fall har urvalet gjorts utifrån byråer som vunnit i 100-wattaren, Sveriges största reklamtävling i premiering av kreativitet som leder till effektivitet. Studien visar att prisvinnarna på de olika byråerna generellt sett har en enad bild av hur kreativitet kan stimuleras och hur ledarskapet och andra faktorer förmår att påverka detta för att uppnå optimalt resultat. Det transformation ledarskapet som kännetecknas av stöttning, uppmuntran och förtroende verkar positivt för kreativiteten. Andra aspekter som påverkar är att kreatörerna är delaktiga genom hela processen och känner att de är med och äger projektet, vilket leder till engagemang. Teamkänsla, samarbete och öppenhet med idéer är positivt för kreativiteten, liksom att se till att det finns tid för kreatören att fokusera på uppgiften. Viktiga slutsatser som dragits är att ledarskapet påverkar kreativitet och att det finns flera sätt att främja denna på.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Ledarskap
Kreativitet
Kommunikationsbyrå
Reklambyrå
100-wattaren
Reklamtävling
Motivation
Effekt
Resultat
Handle http://hdl.handle.net/2043/21336 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics