Hyaluronan vid parodontal behandling

DSpace Repository

Hyaluronan vid parodontal behandling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, review other scientific
Title Hyaluronan vid parodontal behandling
Author Bertl, Kristina ; Bruckmann, Corinna ; Klinge, Björn ; Gotfredsen, Klaus ; Stavropoulos, Andreas
Date 2015
Swedish abstract
Hyaluronan (HY) har på grund av sina egenskaper (bakteriostatiska, antiin ammatoriska et cetera) nyligen introducerats för användning i parodon- tal terapi. Denna litteraturgenomgång bygger del- vis på en nyligen publicerad systematisk översikt, och har kompletterats med gingivitstudier och de senast publicerade vetenskapliga arbetena med HY inom parodontitbehandling. Artikeln ger en sammanfattning av de terapeutiska möjligheterna med HY-applikation som monoterapi eller som ett tillägg till behandling av gingivit och parodontit. Vid sökning i tre litteraturdatabaser fann vi 18 kontrollerade studier. I majoriteten av dessa stu- dier beskrivs för HY-testgruppen jämfört med kontrollgruppen ● en statistiskt signi kant förbättring i gingivalin- dex för gingivitpatienter ● en statistiskt signi kant minskning i blödning vid sondering och fickdjup vid icke-kirurgisk parodontal behandling ( gur I), dock i måttligt kliniskt relevant utsträckning. Att erhålla någon ytterligare vinst i klinisk fästenivå av HY-applikation vid parodontal kirurgi verkar inte troligt. Till dags dato saknas rapporter av oönskade bi- verkningar av HY-applikation. På grund av den avsevärda heterogeniteten i studierna (avseende produkter, metoder för applicering, dos och applikationstid) går det inte att dra någon tydlig slutsats om administration och e ektstorlek av HY vid behandling av gingivit eller parodontit.
Publisher Sveriges tandläkarförbund
Host/Issue Tandläkartidningen;
Volume 10
ISSN 0039-6982
Pages 58-65
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/21340 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics