Föreställningar om specialpedagogen i förskolan

DSpace Repository

Föreställningar om specialpedagogen i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föreställningar om specialpedagogen i förskolan
Author Hagner, Julia
Date 2016
Swedish abstract
Sedan hösten 2015 och fram till och med vårterminen 2017 pågår inom förskoleförvaltningen i Malmö stad ett utvecklingsarbete med namnet ”Alla barns rätt till stöd”. I strävan att skapa en förskola som säkerställer att alla barn får det stöd de har rätt till spelar specialpedagogen en avgörande roll. I Malmö stad finns ingen övergripande organisation av specialpedagogerna. Varje utbildningsområde ansvarar för den specialpedagogiska verksamheten i sitt område, vilket innebär att samarbetet mellan förskolan och specialpedagogen, liksom specialpedagogens yrkesroll, ser olika ut på stadens förskolor. Tidigare forskning visar att en efterfrågad och väl fungerande specialpedagogisk verksamhet förutsätter att specialpedagogen har en tydligt definierad yrkesroll. Med syfte att undersöka hur specialpedagogens roll i förskolan utformas, och vilka förutsättningar som påverkar den, har jag intervjuat tre specialpedagoger och två förskollärare. Intervjupersonernas berättelser har analyserats med hjälp av Erving Goffmans sociologiska perspektiv. Goffmans teori beskriver den sociala interaktionen mellan människor som ett skådespel där individer, styrda av bland annat normer och förväntningar, intar olika roller i olika sammanhang. Min undersökning visar hur ett antal faktorer i samverkan bidrar till utformandet av specialpedagogens yrkesroll, främst förskolans organisation, specialpedagogens arbetssätt och arbetsuppgifter och de relationer som uppstår kring specialpedagogen. De institutionella förutsättningarna styr bland annat hur nära förskolans dagliga verksamhet specialpedagogen verkar, om hen deltar i organisationsarbete eller gör punktinsatser efter behov. Inom institutionen bestäms specialpedagogens arbetsuppgifterna och i utförandet av dem tar relationerna till pedagogerna, barnen och föräldrarna form.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21343 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics