Detta har vi kunnat sen vi var små bebisar - En jämförelsestudie kring barns spontana musicerande i en musikförskola och i en förskola utan inriktning

DSpace Repository

Detta har vi kunnat sen vi var små bebisar - En jämförelsestudie kring barns spontana musicerande i en musikförskola och i en förskola utan inriktning

Details

Files for download
Icon
Barns spontana ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Detta har vi kunnat sen vi var små bebisar - En jämförelsestudie kring barns spontana musicerande i en musikförskola och i en förskola utan inriktning
Author Henriksson, Sandra ; Hempel, Linnea
Date 2016
Swedish abstract
Vi har undersökt det spontana musicerandet i förskolan för att få en bättre bild över hur det förekommer i verksamheten. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att planerade musikstunder och osäkra förskollärare gör att det spontana musicerandet får mindre utrymme. Vår empiri är insamlad med hjälp av fältanteckningar och videoobservationer. Vår studie genomfördes på två olika förskolor; en musikförskola och en förskola utan inriktning. Barnen som deltog i observationer var i åldern 3-5 år. Syftet med denna studie är att undersöka det spontana musicerandet utifrån fyra frågeställningar. Hur förekommer det spontana musicerandet i förskolan? Denna fråga är kopplad till våra lekobservationer. Hur uppmuntrar en musikförskola till spontant musicerande jämfört med en förskola utan inriktning? Denna fråga är kopplad till förskolans miljö och hur förskollärarna erbjuder och arbetar med musicerade i förskolan. På vilka sätt kan förskollärare uppmuntra till spontant musicerande? Denna fråga är kopplad till våra intervjuer. Hur använder barnen redskapen i förskolan i sitt spontana musicerande? Denna fråga är kopplad till den arrangerade observationen men även till lekobservationerna. Vår undersökning är uppdelad i tre delar: 1. Observationer i den fria leken med deltagande från vår sida under vissa tillfällen 2. En arrangerad observation med hjälp av videografi 3. Intervjuer med två förskollärare Undersökningen visar tydligt att det spontana musicerandet finns närvarande på båda förskolorna. Det som barnen använder sig mest av är spontansången som ofta uppkommer i deras lek. Skillnaden är att barnen på musikförskolan har tillgång till instrument dagligen, vilket vi tror leder till att barnen efter vis tid tappar intresset. Barnen på förskolan utan inriktning har däremot bara instrumenten framme vid planerade sångstunder vilket vi tror gör att dem får ett helt annat värde och intressefaktor. Det som skiljer båda intervjuerna åt är att musikpedagogen strävar efter att arbeta med musik som mål och att den andra förskolläraren använder sig av musik som medel.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21345 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics