Jag vet inte vissa musik fast jag tror att jag gillar alla musiker - förskollärare, barn och föräldrar resonerar kring inspelad musik

DSpace Repository

Jag vet inte vissa musik fast jag tror att jag gillar alla musiker - förskollärare, barn och föräldrar resonerar kring inspelad musik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag vet inte vissa musik fast jag tror att jag gillar alla musiker - förskollärare, barn och föräldrar resonerar kring inspelad musik
Author Persson, Christine ; Tran, Camilla
Date 2016
Swedish abstract
Musik är idag ett vanligt fenomen i många människors liv. Medier som Spotify, Itunes, Youtube med mera, används dagligen för att komma i kontakt med den inspelade musiken. Då vi under vår utbildning har läst mycket om att musik är bra för barns utveckling, undrar vi om det bara är begränsat till den “barnmusik” och de sånger som sjungs i samlingar i förskolan eller om förskollärarna också använder sig av andra genrer som till exempel rock, klassisk musik med mera. Vi vill genom denna studie undersöka hur den inspelade musiken används i förskolan och om olika musikgenrer är något som barnen har möjlighet att komma i kontakt med. Vi har lärt oss att barn inte kan efterfråga sådan musik de inte känner till och vi vill därför se hur förskollärare arbetar med det utbud som finns tillgängligt idag. Studien genomfördes som en kvalitativ analys, med hjälp utav mosaikmetoden som har möjlig-gjort att vi kunde intervjua flera aktörer, barn, vårdnadshavare och förskollärare. Vår empiri samlades in med hjälp av intervjuer, aktiviteter, observationer samt enkäter och har analyserats utifrån barnperspektiv, barns perspektiv samt ett musikaliskt habitus. Vårt resultat visar på att den inspelade musiken används mest av förskollärarna som ett verktyg för att få en viss sinnesstämning bland barnen, som till exempel att få barnen lugna vid vilan eller glada när det är disco samt att det finns representativa musiksorter för förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Barnmusik
Barnperspektiv
Barns perspektiv
Förskola
Inspelad musik
Handle http://hdl.handle.net/2043/21348 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics