”Gå och lek med dina kompisar!” En studie om barns egentid i förskolan

DSpace Repository

”Gå och lek med dina kompisar!” En studie om barns egentid i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Gå och lek med dina kompisar!” En studie om barns egentid i förskolan
Author Andersson, Patricia ; Larsson, Mia
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur barns egentid tas tillvara i förskolan. Målet med undersökningen är att belysa hur barns behov av egentid möjliggörs eller begränsas i förskolan. För att få svar på vår undersökning har vi använt oss av följande frågeställningar: Hur ser förskollärarna på barns egentid? Vilka möjligheter ger personal på förskolan barn i behov av egentid? För att komma fram till vårt resultat har vi valt att utföra en kvalitativ forskningsmetod. Vi har kombinerat observationer dokumenterade med fältanteckningar och intervjuer. Studiens resultat visar att förskollärarna belyser vikten av egentid i förskolan, men uttrycker även att barngruppens storlek och begränsad tid är begrepp som krockar med egentiden. Resultatet visar även att den fysiska miljön har stor betydelse för hur barns egentid tas tillvara i förskolan. Detta kräver en medvetenhet och flexibilitet hos personalen och resultatet visade att personalen som medvetet använde sin makt på ett positivt sätt främjade barns behov av egentid.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject barn
egentid
förskollärare
barngrupp
miljö
förskola
trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/21357 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics