En studie av ideella organisationers användande av tvåvägskommunikation för att skapa engagemang på sociala medier

DSpace Repository

En studie av ideella organisationers användande av tvåvägskommunikation för att skapa engagemang på sociala medier

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En studie av ideella organisationers användande av tvåvägskommunikation för att skapa engagemang på sociala medier
Author Isaksson, Josefine
Date 2016
English abstract
This paper researches non-profit organizations’ use of social media. The aim is to present how non-profit organizations make use of two-way communication on social media and its effects. The paper also shows the effects on follower participation through use of two-way communication compared to use of one-way communication and recommends how to improve it. The paper consists of a qualitative method in order to learn more of the experiences of social media and two-way communication by non-profit organizations. Six Swedish organizations are researched through both interviews and content analyses of the organizations’ Facebook pages in order to compare the two and thus increase the validity of the research. The conclusion of this essay is that non-profit organizations make use of two-way communication on social media more often than one-way communication. Use of two-way communication leads to a higher amount of shares on Facebook posts than the use of one-way communication, while one-way communication instead leads to a higher amount of likes and comments. One way for non-profit organizations to improve their use of two-way communication is through statistical tools made available on the different platforms.
Swedish abstract
Denna uppsats undersöker ideella organisationers användande av sociala medier. Syftet är att presentera hur ideella organisationer använder sig av tvåvägskommunikation på sociala medier och hur de kan optimera sitt användande av detta. Dessutom förklaras vilka effekter tvåvägskommunikation respektive envägskommunikation har på följares engagemang på sociala medier. Målet är att presentera hur en ideell organisation kan använda sig av de sociala mediernas förutsättningar för tvåvägskommunikation och vilka effekter detta kan ha för dem. Uppsatsen använder sig av en kvalitativ metod för att få en inblick i hur ideella organisationer upplever sitt användande av sociala medier och tvåvägskommunikation specifikt. Av denna anledning utförs en intervju för att fråga ut sex Sverigebaserade organisationer kring deras erfarenheter. Dessutom utförs en innehållsanalys av de valda organisationernas Facebooksidor för att kunna jämföra detta med intervjuresultaten för att öka undersökningens validitet. Uppsatsens slutsats är att ideella organisationers tvåvägskommunikation på sociala medier kan förbättras genom användandet av statistiska verktyg. En annan slutsats är att ideella organisationer till högre grad använder sig av tvåvägskommunikation än envägskommunikation på sina Facebooksidor. Dessutom konkluderar uppsatsen att envägskommunikation genererar fler reaktioner och kommentarer från användare på Facebook än tvåvägskommunikation, medan tvåvägskommunikation genererar flest delningar.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
Ideella organisationer
Tvåvägskommunikation
Envägskommunikation
Public relations
Innehållsanalys
Facebook
Handle http://hdl.handle.net/2043/21363 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics