”Ibland går dagen endast ut på att släcka bränder!” En studie om samarbetet mellan förskolläraren och specialpedagogen i förskolans verksamhet

DSpace Repository

”Ibland går dagen endast ut på att släcka bränder!” En studie om samarbetet mellan förskolläraren och specialpedagogen i förskolans verksamhet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Ibland går dagen endast ut på att släcka bränder!” En studie om samarbetet mellan förskolläraren och specialpedagogen i förskolans verksamhet
Author Hansen, Emma ; Andersson, Emma
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse för hur samarbetet mellan förskolläraren och specialpedagogen upplevs mellan professionerna. Förskollärare står med ett stort ansvar och många arbetsuppgifter. Det framkommer i tidigare studier att förskollärare ibland upplever det svårt att uppfylla målen som förskolans läroplan eftersträvar. Förskollärarna i studierna upplever stor stress och att stressen i verksamheten gör det svårt att anpassa vissa pedagogiska aktiviteter efter barns olika behov av särskilt stöd. Stressen som förskollärarna upplever påverkar dem negativt och som följd av stressen kan, enligt tidigare forskning, resultera i att barns förutsättningar till en likvärdig förskoletid påverkas. Vår studie är uppbyggd på en kvalitativ metod där empirin är insamlad från tre olika förskolor i tre grannkommuner till varandra. Intervjuerna är genomförda med tre förskollärare och en specialpedagog per förskola. Intervjuerna har vi analyserat utifrån specialpedagogiska perspektiv och begreppen. Studiens resultat visar att många av förskollärarna upplever pågående stress i sitt arbete och är i behov av utomstående profession som ger stöd i att se möjligheterna i verksamheten. Resultatet av studien visar även att de bästa förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd skapas i verksamheten genom en tydlig och öppen kommunikation samt regelbunden kontakt mellan förskolläraren och specialpedagogen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
Bemötande
En förskola för alla
Förhållningssätt
Inkludering
Samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/21366 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics