See and face me for who I am

DSpace Repository

See and face me for who I am

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title See and face me for who I am
Author Olofsson, Freddie ; Söderberg, Felicia
Date 2016
Swedish abstract
Vi har fördjupat oss i inkluderande pedagogik på fritidshem med fokus på barn med särskilda behov. Arbetet omfattar hur pedagoger arbetar och tänker kring inkludering på fritidshem, vad gäller barn med särskilda behov. Under arbetets gång har vi, genom olika teorier, forskning och intervjuer, tagit reda på hur pedagoger tänker kring sitt arbetssätt för att inkludera alla barn. De teorier vi utgått ifrån är kopplade till en modell för inkluderingens olika aspekter utformad av Claes Nilholm och Kerstin Göransson. Vidare har vi utgått ifrån den så kallade Delaktighetsmodellen, hämtad från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tidigare forskning har hämtats ur litteratur om inkluderande pedagogik, inkludering i skolmiljö och fritidsmiljö och om barn med särskilda behov. Vår slutsats leder till den medvetna pedagogen som arbetar inkluderande för alla barn i fritidsverksamheten och som genom barns olikheter och förmågor kan samarbeta för att hjälpa varje barn mot en individuell utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject fritidshem
inkludering
inkluderande pedagogik
särskilda behov
Handle http://hdl.handle.net/2043/21370 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics