Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda

DSpace Repository

Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda
Author Lalander, Philip
Date 2016
English abstract
This ethnographc study follows the lives of people who used heroin in year 2000. The author use interviews and participant observation in order to capture different social aspects that are of importance in changing and managing Life.
Swedish abstract
Denna etnografiska studie följer människor som var aktiva heroinanvändare i början av 00-talet. Hur har deras liv förändrats? Vilka vägar har de tagit och vad har varit viktigt för dem när det gäller att leva ett liv utan droger? I boken beskrivs och analyseras hur mycket av det de upplevt inkorporeras och blir en del av dem. Det beskrivs också hur viktigt det sociala livet är ör dem, att accepteras som människor, att inte stigmatiseras i mötet med andra.
Publisher Liber
ISBN 978-91-47-09575-9
Pages 256
Language swe (iso)
Subject etnografi
heroin
underhållsbehandling
habitus
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21380 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics