Annonsblockerare – Ett oönskat men nödvändigt verktyg mot webbannonser

DSpace Repository

Annonsblockerare – Ett oönskat men nödvändigt verktyg mot webbannonser

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Annonsblockerare – Ett oönskat men nödvändigt verktyg mot webbannonser
Author Giang, Henry
Date 2016
English abstract
Advertising on websites has emerged as one of the great business models on the Internet. Advertisers rely on the revenue generated from advertising to offer free services online to users. This paper aims to investigate the users' view of web ads and ad blocking interesting to explore as well as advantages and disadvantages of ad blocking. With a multi-method research, both qualitative interviews and quantitative survey completed. The results of the paper indicate that the majority of respondents experiencing banners negative, and that the main reasons why ad blocking is used is because of the fact that most online advertisements are perceived as intrusive or misleading.
Swedish abstract
Annonsering på webbplatser har seglat upp som en av de stora affärsmodellerna på internet. Annonsörer förlitar sig på intäkter genererat från annonsering för att kunna erbjuda gratis tjänster på nätet för användarna. Denna uppsats syftar till att undersöka användarnas syn på webbannonser och annonsblockering samt undersöka fördelar och nackdelar med annonsblockering. Även synpunkter på vad en bra och dålig annons är, enligt webbanvändarna. Med en flermetodsforskning har både en kvalitativ intervju och kvantitativ enkätundersökning genomförts. Resultatet från uppsatsen indikerar att majoriteten av respondenterna upplever webbannonser som negativt, och att det de största anledningarna till varför annonsblockering används är på grund av att de flesta webbannonser upplevs som påträngande eller vilseledande.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject webbannons
annonsblockering
adblock
attityd
intrång
Handle http://hdl.handle.net/2043/21385 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics