Digitaliserade källor i historieundervisning - möjligheter och problem

DSpace Repository

Digitaliserade källor i historieundervisning - möjligheter och problem

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digitaliserade källor i historieundervisning - möjligheter och problem
Author Sjöberg, Markus
Date 2016
Swedish abstract
Dagens elever lever i en tillvaro där vi blir alltmer beroende av teknologi av olika slag En tillvaro där elever ständigt uppslukas i en teknologisk verksamhet där sociala medier och internet är en stor del av elevernas livsvärld. Även skolan karakteriseras alltmer av teknologi, historieämnet är rimligtvis inget undantag. Denna undersökning syftar till att undersöka om skolans värld och verksamma historielärare ”har hängt med” i den digitala utvecklingen. En naturlig ingång till historieämnet är användandet av digitaliserat källmaterial i undervisningen. Undersökningen har som mål att ta reda på i vilka syften denna eventuella användning sker, vilka plattformar som nyttjas samt vilka eventuella möjligheter och problem högstadielärare kan identifiera kring detta. I en ansats att finna svar använder jag mig av semistrukturerade intervjuer utifrån kvalitativ metod. Resultaten relateras sedan till historiedidaktisk teori som är av relevans. Efter att undersökningen genomförts står det klart att det ser väldigt annorlunda ut på våra skolor, dels utifrån lärarnas undervisningspraktik och dels utifrån teknologiska förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject digitaliserat
digitaliserat källmaterial
en-till-en-systemet
historiedidaktik
historisk empati
historiskt tänkande
IT
källkritik
teknologi
teknologiska förutsättningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/21387 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics