Strategiska riktlinjer för användande av sociala medier - En fallstudie kring prisbelönta företags användande av Instagram och Facebook

DSpace Repository

Strategiska riktlinjer för användande av sociala medier - En fallstudie kring prisbelönta företags användande av Instagram och Facebook

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Strategiska riktlinjer för användande av sociala medier - En fallstudie kring prisbelönta företags användande av Instagram och Facebook
Author Green Persson, Emelie
Date 2016
English abstract
Social media is developed and becomes an increasingly important marketing channel where communication is in the focus. This case study focuses on two companies that in 2015 were voted to "Sweden's best company social media" by the agency PR with an Edge. The study examines whether companies communicate with consumers through comments and posts in the social channels Instagram and Facebook and aimed at finding similarities in the two companies' interaction that can be seen as strategic guidelines for the use of social media. The case study is based on a deductive approach and implemented by cyber-ethnography which company’s interaction on Facebook and Instagram has been observed. The study results show that there are clear similarities in the two companies' use of social media and theoretical points. The study's findings show that it is important that companies present in social media, and that businesses should work with public profiles that make it possible for the receiver to search up and take note of the information that companies share. Companies should be active in replying to comments and open up a dialogue by engaging in the interest of the recipient.
Swedish abstract
Sociala medier utvecklas och blir en allt väsentligare marknadsföringskanal där kommunikation står i fokus. Denna fallstudie fokuserar på två företag som under 2015 utsågs till ”Sveriges bästa företag på Sociala medier” av byrån PR with an Edge. Studien undersöker huruvida företagen kommunicerar med konsumenter genom inlägg och kommentarer i de sociala kanalerna Instagram och Facebook och syftar till att finna likheter i de två företagens interaktion som kan ses som strategiska riktlinjer för användande av sociala medier. Fallstudien bygger på en deduktiv ansats och genomfördes genom netnografi där företagens interaktion på Facebook och Instagram har observerats. Studiens resultat visar att det finns tydliga likheter i de två företagens användande av sociala medier samt teoretiska utgångspunkter. Studiens slutsatser visar att det är av vikt att företag närvarar i sociala medier och att företag bör arbeta med offentliga profiler som gör det möjligt för mottagaren att själv söka upp och ta del av den information som företagen delar. Företag bör vara aktiva med att besvara kommentarer och öppna upp för dialog genom att engagera sig i mottagarens intresse.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Instagram, Facebook, interaktion, marknadsföring, företag, sociala medier.
Handle http://hdl.handle.net/2043/21405 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics