”Se, så många vi är” - En flerfallsstudie om opinionsbildande motiv för crowdfundingkampanjer.

DSpace Repository

”Se, så många vi är” - En flerfallsstudie om opinionsbildande motiv för crowdfundingkampanjer.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Se, så många vi är” - En flerfallsstudie om opinionsbildande motiv för crowdfundingkampanjer.
Author Arfwidsson, Sofia
Date 2016
English abstract
“Look, we are many” - A case study about public opinion formatting as a motive for crowdfunding campaigns. Crowdfunding is a method of financing to fund various projects through small financial contributions from a large number of different people. This phenomenon has grown large in recent years, largely because of the possibilities opened up by the media technology platforms and social media. This study intends to examine whether there are projects that use crowdfunding without having a financial motive and urge. The results are based on two different media projects with political intentions and the data is developed through two qualitative semi-structured interviews. Study results show that there is projects run by forces other than financial. The two projects in this study set an example for political projects that have an public opinion forming motive. Both projects are working to bring the their subject of interest forward and act as debate tool for people who sympathize with their point of view. They are both convinced that communication between parts is very essential for survival. In the end a model had been created that shows the structure and different motives that the different parts of the crowdfunding campaign can have. Through transparency and continuous communication between founders and backers, that enable through digital sites, crowdfunding campaigns can change structures in society. Keywords Crowdfunding, motive, public opinion forming, media production, The Wolves, Bikes vs Cars
Swedish abstract
Gräsrotsfinansiering, också känt Crowdfunding, är en finansieringsmetod för att finansiera diverse projekt genom mindre ekonomiska bidrag från ett stort antal olika personer. Detta fenomen har växt sig stort de senaste åren, mycket på grund av möjligheterna som öppnats upp via medietekniska plattformar och sociala medier. Denna studie ämnar undersöka huruvida det finns projekt som använder sig av crowdfunding utan att ha ett finansiellt motiv och drivkraft. Resultatet är grundat på två olika medieprojekt med politiska inriktningar. Empirin som studien grundar sig på är framtaget genom kvalitativa ostrukturerade intervjuer med Andreas Öhman skapare bakom tv-serien Dom jävlarna ska skjutas, och Glynnis Ritter, Junior producer på produktionsbolaget WG Film angående dokumentärfilmen Bikes vs Cars. Studiens resultat visar att det finns projekt som drivs av andra krafter än finansiella. De två undersökningsobjekten i denna studie statuerar exempel för politiska projekt som har ett opinionsbildande motiv. Båda projekten arbetar för att föra varsin sakfråga framåt och fungera som debattverktyg för personer som sympatiserar med deras åsikt och är båda överens om att kommunikation, mellan grundare och backare, är avgörande för överlevnad. I slutändan har en modell kunnat skapas för att tydliggöra och strukturera upp olika motiv och vinning hos skilda parter i en crowdfundingkampanj. Genom transparens och kontinuerlig kommunikation mellan skapare och backare, som möjliggörs genom medietekniska plattformar, kan crowdfundingkampanjer skapa förändringar i samhället.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Crowdfunding
Motiv
Opinionsbildande
Medieproduktion
Dom jävlarna ska skjutas
Bikes vs Cars
Handle http://hdl.handle.net/2043/21410 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics