Tio vilda hästar till toppen - ett utvecklingsarbete om upplevelsebaserat lärande i förskolan

DSpace Repository

Tio vilda hästar till toppen - ett utvecklingsarbete om upplevelsebaserat lärande i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tio vilda hästar till toppen - ett utvecklingsarbete om upplevelsebaserat lärande i förskolan
Author Nilsson, Pia ; Saksholm, Patricia
Date 2016
Swedish abstract
Av de erfarenheter vi har från förskolan har vi båda känt att upplevelsebaserat lärande inte alls har den centrala roll i verksamheten som vi anser att den borde ha. Därför är syftet med examensarbetet att vinna mer kunskap om ämnet dels för vårt eget framtida arbetssätt men även för andra att kunna ta del av. Vi anser också att utbudet på forskning om upplevelsebaserat lärande är magert, och hoppas att kunna inspirera till mer forskning. Då upplevelsebaserat lärande har under utbildningen varit ett brinnande ämne för oss har vi lagt framförallt tre teorier i minnet, och därför har dessa fallit naturligt in i vårt examensarbete. Dessa är learning by doing, den proximala utvecklingszonen samt det sociokulturella perspektivet. Vi använder oss av metoder som förberedande läsning och dokumentation i form av filminspelning med syfte att lägga en så optimal grund som möjligt för arbetets fortsatta gång. Miniäventyret är den centrala aktiviteten där vi testar våra hittills vunna erfarenheter och kunskaper, den bidrar även en stor del till analysen. För att testa ytterligare av våra kunskaper utförde vi intervjumetoden stimulated recall. Vi har tagit reda på vad upplevelsebaserat lärande är, det vill säga ett lärande som sker i reflektion av upplevelser och erfarenheter. Lärandet är personligt och främjas av lust och nyfikenhet. Strukturen av ett utvecklingsarbete börjar med en problemformulering, förankras i planering och genomförande samt avrundas i reflektion med hjälp av dokumentation. En viktig grund är relevant forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Förskola
Miniäventyr
Upplevelsebaserat lärande
Utvecklingsarbete
Äventyrspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/21412 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics