”Du och jag leker här tillsammans” En studie om barns sociala interaktion i förskolans utomhusmiljö

DSpace Repository

”Du och jag leker här tillsammans” En studie om barns sociala interaktion i förskolans utomhusmiljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Du och jag leker här tillsammans” En studie om barns sociala interaktion i förskolans utomhusmiljö
Author Lundin, Natalie ; Sandgren, Emma
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att beskriva samt skapa en djupare förståelse för hur barns sociala interaktion gestaltas i den fria leken kring en klätterställning på en förskola. Studien bygger på fem icke deltagande observationer, där barns sociala interaktioner kring klätterställningen har dokumenterats. Frågeställningarna vi har utgått ifrån är: • Hur kommer barns sociala interaktioner till uttryck inom kamratkulturerna kring klätterställningen? • Vilka tillvägagångssätt använder barnen sig av i den fria leken inom kamratkulturen? Resultatet av denna studie uppvisade ett mönster, hur kamratkulturen styrdes av en informell ledare. Utifrån empirin synliggjordes tre påverkande faktorer för den sociala interaktionen inom kamratkulturen. Slutsatsen av denna studie är att makt, ålder och vänskap är de tre påverkande faktorerna i barnens sociala interaktion inom kamratkulturen. Barnen tillämpade de tre faktorerna och olika tillträdesstrategier för att inkludera och exkludera andra barn i den fria leken inom kamratkulturen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Förskolans utomhusmiljö, interaktion, kamratkultur, lek och tolkande reproduktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/21413 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics