”Det är viktigt att fröknarna får prata om vad de gjorde igår”

DSpace Repository

”Det är viktigt att fröknarna får prata om vad de gjorde igår”

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är viktigt att fröknarna får prata om vad de gjorde igår”
Author Malm, Johanna
Date 2016
Swedish abstract
Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur barnen tänker kring den pedagogiska måltiden samt studera det sociala samspelet under den pedagogiska måltiden. Mina frågor som jag var speciellt intresserad av att undersöka var, hur upplever barnen samtalen under den pedagogiska måltiden, hur upplever barnen valet av mat och mängden och hur synliggörs barnens perspektiv under den pedagogiska måltiden. Jag har utgått ifrån barns perspektiv i studien. Studien är gjord på två olika förskolor i Skåne. Metoden som användes i studien är kvalitativa gruppintervjuer med barn och observationer på barn och pedagoger. Två gruppintervjuer med barn och 4 observationer gjordes. Observationerna som gjordes i förskolan, gjordes under lunchen. Det var då mest barn och pedagoger kommit till förskolan. Studien tar utgångspunkt i barns perspektiv och barnperspektivet, inflytande och samspel. Resultatet visar att barnen upplever att det är pedagogerna som bestämmer vad samtalen ska innehålla, även att barnen upplever att ibland är det pedagogerna och ibland är det barnen som bestämmer vad som läggs på deras tallrik, men det är barnen som bestämmer hur mycket de ska smaka. Barnens inflytande synliggörs när pedagogerna lägger sitt vuxenperspektiv åt sidan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21423 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics