Ska du göra en brun blomma? En fallstudie om barns samspel och kommunikation i bildskapande aktiviteter i förskolan

DSpace Repository

Ska du göra en brun blomma? En fallstudie om barns samspel och kommunikation i bildskapande aktiviteter i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hörman, Sandra
dc.date.accessioned 2016-10-13T12:04:51Z
dc.date.available 2016-10-13T12:04:51Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.citation 33 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/21428
dc.description Läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010) lyfter fram bildskapande som ett kommunikationsmedel likvärdig tal – och skriftspråket och Mouritsen (ref. Eva Änggård, 2006:58) menar att själva processen i bildaktiviteten måste studeras för att förstå vissa aspekter av barns bildskapande. Mouritsen menar att under bildskapandet kanske barnen också samspelar genom att prata med varandra och i detta samspel får bilden sin betydelse. Änggård (2005) skriver dock att forskningen i hög grad fokuserat på produkten, det vill säga de färdiga bilderna, och i mindre utsträckning de processer i vilka bilderna tillkommer i. Studiens syfte är därför att nå kunskap om hur barn samspelar och kommunicerar med varandra under bildskapande aktiviteter i förskolan, hur barnen använder sina bilder i kamratkulturen samt vilka konflikter som kan uppstå i den bildskapande aktiviteten. Fokus är att undersöka hur barn inkluderar och exkluderar varandra i dessa aktiviteter. Jag har genomfört en kvalitativ fallstudie på en kommunal förskola med tre avdelningar. Det empiriska materialet samlades in genom observationer som därefter analyserades utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv, begreppen kamratkultur och interaktivt utrymme samt Marit Hopperstads fyra interaktionskategorier för att synliggöra barns samspel och kommunikation i bildskapande aktiviteter. I resultatet framkommer att bildskapande är en social aktivitet där barnen diskuterar, kopierar och ifrågasätter varandras bilder. Barnens kommunikation blir utgångspunkt för nya bilder och bilden används ibland som rekvisita i leken där barnens fantasier blir synliga på pappret. Därför är barnens bildskapande i hög grad inkluderande. Dock synliggjordes exkluderande strategier som att barn ignorerade kamraters bilder och förfrågan om att få delta i aktiviteten. Att anklaga sin kamrat för att kopiera och kritisera teckningar i ordalag som ”ful” förekom också som ett sätt att exkludera. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject samspel en_US
dc.subject kommunikation en_US
dc.subject bildskapande en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject barn en_US
dc.subject inkludering en_US
dc.subject exkludering en_US
dc.title Ska du göra en brun blomma? En fallstudie om barns samspel och kommunikation i bildskapande aktiviteter i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics