Tvåvägsrelationen mellan diabetes Typ2 och parodontit - utifrån tandhygienistens kompetensområde

DSpace Repository

Tvåvägsrelationen mellan diabetes Typ2 och parodontit - utifrån tandhygienistens kompetensområde

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tvåvägsrelationen mellan diabetes Typ2 och parodontit - utifrån tandhygienistens kompetensområde
Author Assi, Marwa ; Erlandsson, Ida
Date 2016
Swedish abstract
Den orala hälsan kan påverkas av flera faktorer, däribland olika systemsjukdomar. I Sverige ser man en ökning av T2D som är en vällevnadssjukdom. T2D tycks ha en inverkan på den orala hälsan, framförallt hos individer med parodontit. Syftet med detta examensarbete var att redovisa relationen mellan T2D och parodontit. Syftet var även att beskriva vilken effekt behandling av parodontit och T2D kan tänkas ha på respektive sjukdom. Examensarbetet har genomförts som en litteraturstudie. Artiklar hämtades från databasen PubMed. Det gjordes flera urval som slutligen genererade 17 originalartiklar. Det tycks finnas en komplex tvåvägsrelation mellan parodontit och T2D. Flera studier visar att T2D kan öka risken för parodontit. Dock kan man inte fullt ut förklara pardontitens påverkan på T2D eftersom olika studier har visat motsägande resultat. Då studierna säger emot varandra bör berörda individer informeras om riskerna vid parodontit och T2D. Det vore önskvärt att samarbetet mellan sjukvård och tandvård förbättras. För att fullständigt klargöra tvåvägsrelationen mellan T2D och parodontit krävs fler studier inom området.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject diabetes
diabetes typ 2
HbA1c
parodontit
tvåvägsrelation
Handle http://hdl.handle.net/2043/21430 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics