Inkludering av barn i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inkludering av barn i behov av särskilt stöd
Author Thermænius, Vera ; Johansson, Rebecca
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att studera hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd kan se ut i förskoleverksamheten. Vi har i studien utgått från följande frågeställningar: Hur definieras inkludering i forskning? Vilka är barnen i behov av särskilt stöd? Hur arbetar förskolan med inkludering av barn i behov av särskilt stöd? Hur kan man ge alla barn det stöd de behöver i förskolan? Studien utgår ifrån forskning och teorier om inkludering och specialpedagogik. Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod, där vi har utgått från, av oss, inspelade intervjuer med pedagoger på en förskola i södra Sverige. Studiens resultat visar på vikten av inkludering för barnens utveckling. Det framgår i studien att kunskap inom specialpedagogik och kommunikation hos personalen är viktig för att arbetet med inkludering ska fungera så bra som möjligt. Det visar sig att blandade grupper inte bara gynnar barnen i behov av särskilt stöd utan också ger positiv effekt hos de barn som inte anses behöva något extra. Det har via studien framgått att det råder brist på forskning om specialpedagogik i relation till barn i förskoleåldern.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject specialpedagogik
barn i behov av särskilt stöd
inkludering
förskola
diagnos
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/21462 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics