Procedurell Generering av Tredimensionella ”Pseudo-oändliga” Dungeons genom L-system

DSpace Repository

Procedurell Generering av Tredimensionella ”Pseudo-oändliga” Dungeons genom L-system

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Procedurell Generering av Tredimensionella ”Pseudo-oändliga” Dungeons genom L-system
Author Sturk, Fabian ; Tran, André
Date 2016
English abstract
In this paper we present a novel way of procedurally generating pseudo infinite dungeons that can be traversed in three dimensions. To ensure consistent generation both during and between playing sessions the generation is ”seeded”. Seeded generation guarantees the same content in the same place every time the environment is generated. Using a method based in L-systems we generate a maze dungeon with two dimensional grammar expansion and explore its viability. We try to find the needed complexity of the L-system to achieve a level of variation that feels adequate for an environment of pseudo infinite character. The variation tests collect data from sample areas in the generated dungeons. The results indicate that the method used in this project works well for the intended purpose.
Swedish abstract
I den här uppsatsen presenteras ett nytt sätt att procedurellt generera pseudo-oändliga dungeons som kan traverseras i tre dimensioner. För att hålla genereringen koherent både under och mellan spelsessioner utgår genereringen från ett ”seed”. Ett seed garanterar samma innehåll på samma plats varje gång miljön genereras. Med en metod som är baserad i L-system genererar vi här en maze dungeon med tvådimensionell grammatikexpansion och vi undersöker sedan hur duglig den är. Vi försöker få svaret på hur avancerade L-system som krävs för att nå en nivå av variation som känns tillräcklig för en miljö av pseudo-oändlig karaktär. Variationstestet samlar data från ett urval områden i den färdiggenererade dungeonen. Resultaten visar på att den utvecklade metoden i det här projektet fungerar väl för ändamålet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 22
Language swe (iso)
Subject pcg
procedurell
procedural
games
maze
l-system
infinite
oändlig
dungeon
grammar expansion
grammatikexpansion
Handle http://hdl.handle.net/2043/21467 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics