"Jag är överlycklig den dag jag inte behövs" En kvalitativ studie av orsaker till att socionomer väljer att bli konsulter för bemanningsföretag

DSpace Repository

"Jag är överlycklig den dag jag inte behövs" En kvalitativ studie av orsaker till att socionomer väljer att bli konsulter för bemanningsföretag

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Jag är överlycklig den dag jag inte behövs" En kvalitativ studie av orsaker till att socionomer väljer att bli konsulter för bemanningsföretag
Author Lidfors, Lisa
Date 2016
English abstract
The aim with this study is to learn more about the reasons why Swedish social workers start working as social workers for hire, employed by companies and agencies that specialize in renting out qualified staff to organizations. At the moment it is mostly the social services that use this service of renting staff for exercise of public authority in children and youth cases. When choosing this subject I wondered if there were social workers who did not become consultants mainly for different aspects of financial gain, as shown in a report* made by students in Lund last semester. My findings show that my informants sense of being good street level bureaucrats were the most important to them, a fact that had consequences in several ways. My results also show similarities in coping strategies among my informants during this process. I interviewed four informants, three women and one man.
Swedish abstract
Syftet med studien är att utforska orsakerna till att socionomer väljer att gå från kommunalt anställda till att hyra ut sina tjänster via bemanningsföretag. I dagsläget är det främst landets socialförvaltningar som anlitar dessa konsultföretag för att hyra in personal för myndighetsutövning i huvudsak barn- och ungdomsärenden. En kandidatuppsats* som lades fram höstterminen 2015 behandlade en liknande frågeställning och författarna presenterade resultat i form av respondenter (socionomer) som till stor del motiverades till övergången av olika ekonomiska faktorer. Inledningsvis väcktes därför frågan om det fanns socionomer som motiverades till bytet av andra faktorer än ekonomiska. Socionomyrket har enligt tradition snarare förknippats med filantropi och att hjälpa utsatta trots låga löner och ofta en på olika sätt krävande arbetssituation. Mina resultat visar att respondenterna värdesatte att vara en god gräsrotsbyråkrat i förhållande till klienter och brukare mycket högt, vilket också fick flertalet konsekvenser för mina respondenter. Resultaten visar också att mina respondenter hade likartade sätt att hantera det som skedde i och omkring denna process. Respondenterna är fyra till antalet, tre kvinnor och en man i olika åldrar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject gräsrotsbyråkrati
handlingsutrymme
hyrsocionom
salutogenes
socialsekreterare
socionomkonsult
Handle http://hdl.handle.net/2043/21469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics