Application development in Xamarin - a comparison with native application

DSpace Repository

Application development in Xamarin - a comparison with native application

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Application development in Xamarin - a comparison with native application
Author Fejza, Egzon ; Kacaniku, Ylli
Date 2016
English abstract
In this study, we will examine the popular framework Xamarin. Xamarin is a cross-platform framework that uses the C# programming language to develop the same application for iOS, Android and Windows Phone. The study's main purpose is to conduct an initial exploratory study in which we try to identify a number of distin-guishing aspects between native- and Xamarin development and its products. In order to make this comparison we developed three applications: one native android application, one Windows Phone application in Xamarin, and one Android application in Xamarin. With the help of a literature study and the development of the aforementioned applications, the distinctive aspects have been observed and identified. The result of our study shows that the native android application takes up less space in the phone compared to the Xamarin android application, whereas the Xamarin Windows Phone app takes 1/6 less space in the phone compared to the Xamarin android application. Further tests also show that the Xamarin android ap¬p-lication takes longer time to start-up than with the native Android and Xamarin Winows Phone applications.
Swedish abstract
I denna studie kommer vi att undersöka det populära ramverket Xamarin. Xamarin är ett cross-platform ramverk som använder programmeringsspråket C# för att utveckla samma applikation för iOS, Android och Windows Phone. Studiens huvudsyfte är att genomföra en inledande explorativ studie där vi försöker att identifiera ett antal särskiljande aspekter mellan native- och Xamarin utveckling och dess slutprodukter. För att göra denna jämförelse har vi utvecklat tre applikationer: en native android applikation, en Windows Phone applikation i Xamarin, och en Android app-likation i Xamarin. Med hjälp av en litteraturstudie och utvecklingen av de ovan-nämnda applikationerna har de särskiljande aspekter observerats och identifieras. Resultatet av vår studie visar att native Android applikationen tar upp mindre plats i telefonen jämfört med Xamarin Android applikationen, medan Xamarin Win-dows Phone applikationen tar 1/6 mindre utrymme i telefonen jämfört med Xamarin Android applikationen. Ytterligare tester visar också att Xamarin Android appli-kationen tar längre tid att starta jämfört med native Android och Xamarin Winows Phone applikationen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Framework
Xamarin
Native
Cross-platform
Android
iOS
Windows Phone
Handle http://hdl.handle.net/2043/21477 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics