Sociala risker och kollektiv förmåga

DSpace Repository

Sociala risker och kollektiv förmåga

Details

Files for download Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Sociala risker och kollektiv förmåga
Author Hallin, Per Olof ; Gerell, Manne
Editor Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten
Date 2015
Swedish abstract
I samhällsdebatten verkar ibland en viss förvirring råda kring vilken typ av utsatthet som diskuteras - ekonomisk utsatthet, utsatthet för brott, otrygghet, eller något helt annat? Ur ett polisiärt perspektiv är givetvis brottslighet, trygghet samt indirekt polisens förmåga att utföra sina uppgifter de viktigaste aspekterna på utsatthet. Samtidigt går det inte att bortse från att detta på områdesnivå är starkt kopplat också till en social och ekonomisk utsatthet, där de bostadsområden som präglas av en stark otrygghet normalt också är präglade av en socioekonomisk otrygghet med till exempel dåligt fungerande välfärdssystem, hög arbetslöshet, låga inkomster, samt trångboddhet. Forskning har också visat att socioekonomiska förhållanden, brottslighet och otrygghet dessutom hänger samman med tillit inom bostadsområdet, ibland benämnd lokalsamhällestillit, samt gemensamma förväntningar om att ager a för allas bästa, vilket benämns kollektiv förmåga
Publisher Polismyndigheten
Host/Issue Utsatta områden : sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser;
Pages 9-12
Language swe (iso)
Subject polis
utsatta områden
sociala risker
kollektiv förmåga
otrygghet
kriminella nätverk
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21492 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics