Upplevelser av livskvalitet hos personer med multipel skleros - en litteraturstudie

DSpace Repository

Upplevelser av livskvalitet hos personer med multipel skleros - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Nordström Y & Olsson ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Upplevelser av livskvalitet hos personer med multipel skleros - en litteraturstudie
Author Nordström, Yvonne ; Olsson, Isabell
Date 2016
English abstract
Background: Being diagnosed with and living with multiple sclerosis involves a change in people's lives and could possibly affect their quality of life. Nurses need a better understanding of the individual experiences to plan a person-centered care. This becomes particularly important when dealing with an unpredictable and varied disease like multiple sclerosis. Aim: To compile scientific literature in order to describe experiences of quality of life among people with multiple sclerosis. Method: A literature review following the steps provided by SBU (2014). The result is based on ten scientific articles with a qualitative approach which have been analysed using a thematic content analysis. Results: Two main themes were identified. Experiences that affect the quality of life included experiences regarding the physical symptoms, social relations, encounter with the health care and emotional experiences of living with multiple sclerosis. Strategies to achieve quality of life describes the experiences regarding how the disease was managed in relation to the quality of life. Conclusion: Quality of life was an individual experience, and there were both positive and negative experiences of quality of life. Patients with multiple sclerosis handled losses that had a negative impact on quality of life by gaining knowledge about multiple sclerosis, thinking positively and fighting to maintain their health, using assistive devices and adapting their planning according to the severity of their symptoms.
Swedish abstract
Bakgrund: Att drabbas av samt leva med multipel skleros innebär en förändring i människors liv och kan tänkas påverka de drabbades livskvalitet. Sjuksköterskor behöver en ökad förståelse för de individuella upplevelserna för att kunna forma en personcentrerad omvårdnad. Detta blir extra viktigt vid en oberäknelig och varierad sjukdom som multipel skleros. Syfte: Att sammanställa vetenskaplig litteratur som beskriver upplevelser av livskvalitet hos personer med multipel skleros. Metod: Studien är en litteraturstudie som har följt SBU:s (2014) metodbok. Resultatet har baserats på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Resultat: Två huvudteman kunde identifieras. Upplevelser som påverkar livskvaliteten innefattade upplevelser gällande den fysiska symtombilden, de sociala relationerna, mötet med vården samt emotionella upplevelser av att leva med multipel skleros och dess påverkan på livskvaliteten. Strategier för att uppleva livskvalitet skildrar de upplevelser som handlar om hur sjukdomen hanterades i relation till livskvaliteten. Konklusion: Livskvalitet var en individuell upplevelse och det förekom både positiva och negativa upplevelser av livskvalitet. Genom att skaffa sig kunskap om multipel skleros, tänka positivt och kämpa för att bevara hälsan, använda hjälpmedel samt anpassa sin planering efter sjukdomsbilden hanterade personerna med multipel skleros de förluster som hade en negativ påverkan på livskvaliteten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject hantering
livskvalitet
multipel skleros
personcentrerad vård
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/21511 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics