Navigationens betydelse för responsiva webbplatser

DSpace Repository

Navigationens betydelse för responsiva webbplatser

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Navigationens betydelse för responsiva webbplatser
Author Hartsner, Adam ; Mathisson, Oliver
Date 2015
English abstract
In Sweden we spend more and more time visiting the Web using mobile devices such as smartphones and tablets. Online shopping and using social media are just two examples of things many Swedes do on a daily basis. One aspect that a ects how we perceive a website and that in uences whether we are inclined to revisit the site is its navigation. After a quick review of the hundred most visited pages on the Internet it is clearly visible that the navigation is most frequently positioned at the top of the page. This position has proved di cult to reach when we are in motion and can only spare one hand to navigate the website. This study aims to nd out if the navigation can be positioned at the bottom of the page to allow e cient navigation for use with one hand. We chose to place the second positio at the bottom of the page, in one of the screen's most easily accessible zones unlike the upper position which is in a more inaccessible zone. Our study involved a total of thirteen participants who performed one test for each navigation, a total of 26 tests. In addition to measuring the time we collected each test person's subjective opinion about each position as well as their previous experience of smartphones. The tests were performed on a device whose display is ve inches. The results of our study show that the navigation placed on the website's bottom was the most e ective regarding time. In assembling the test subjects opinions, it also appears that a large proportion of participants preferred the lower position. With these results in mind we recommend considering the lower position of navigation when designing for units with displays larger than ve inches.
Swedish abstract
Svenskar besöker allt större utsträckning webben via mobila enheter som smartphones och tablets. Shopping och sociala medier är två exempel på saker många svenskar gör dagligen. En aspekt som påverkar hur man upplever en webbplats och som påverkar huruvida vi är benägna att återbesöka webbplatsen är dess navigation. Vid en snabb genomgång av de hundra mest besökta sidorna på internet syns tydligt att navigationen mest frekvent placeras överst på sidan. Denna position har visat sig svår att nå då man är i rörelse och enbart kan undvara en hand för att navigera. Denna studie syftar till att ta reda på ifall navigationen kan placeras i botten av webbplatsen för att tillåta e ektivare navigation vid användning med en hand. Vi valde att placera navigation nummer två i botten på webbplatsen, i en av skärmens mest lättillgängliga zoner till skillnad från den övre positionen som be nner sig i en mer otillgänglig zon. I vår studie deltog sammanlagt tretton deltagare vilka utförde ett test för varje navigation, sammanlagt 26 stycken test. Utöver att mäta tid för varje utfört test samlade vi in varje testpersons subjektiva åsikt om varje position samt deras tidigare vana av smartphones. Testerna utfördes på en enhet vars display utgör fem tum. Resultatet av vår studie visar att navigationen placerad på webbplatsens botten var mest e ektiv med avseende på tid. Vid sammanställning av testpersonernas åsikter framgår det även att en stor andel av deltagarna föredrog den nedre positionen. Vi förespråkar därför för den nedre positionen vid display-storlekar på fem tum eller större. Denna studie syftar till att ta reda på ifall navigationen kan placeras i botten av webbplatsen för att tillåta e ektivare navigation vid användning med en hand.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 20
Language swe (iso)
Subject mobila
enheter
telefon
navigation
meny
Handle http://hdl.handle.net/2043/21513 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics