Stöd för forskningsdatahantering : Malmö högskolas bibliotek 2017

DSpace Repository

Stöd för forskningsdatahantering : Malmö högskolas bibliotek 2017

Details

Files for download Overview of item record
Publication Conference Poster
Title Stöd för forskningsdatahantering : Malmö högskolas bibliotek 2017
Author Fransson, Jonas ; Kjellberg, Sara
Date 2016
Swedish abstract
Vilken roll har forskningsdata i förhållande till forskningsinformation? Detta undersöks i ett pågående projekt vid Malmö högskola. Syftet är att öka förståelsen för och kunskapen om hur biblioteket, med sin kompetens inom vetenskaplig kommunikation, kan stödja forskare i hantering av forskningsdata. Underlaget bygger bland annat på en enkät till högskolans forskare samt på erfarenheter som gjorts inom ett pilotprojekt tillsammans med SND.
Conference
IFFIS (7 november 2016 : Stockholm, Sweden)
Publisher Biblioteket, Malmö högskola
Pages 1
Language swe (iso)
Subject research data
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21517 Permalink to this page
Link http://www.suhf.se/konferenser-seminarier/iffis-20... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics