Rum på campus i högre utbildning : didaktisk design och handlingsutrymme

DSpace Repository

Rum på campus i högre utbildning : didaktisk design och handlingsutrymme

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Rum på campus i högre utbildning : didaktisk design och handlingsutrymme
Author Leijon, Marie
Date 2016
Swedish abstract
Vilka möjligheter till deltagande och handlingsutrymme har studenter och lärare i högre utbildning när det gäller den fysiska miljön på campus? Utifrån ett designteoretiskt perspektiv kommer jag i den här artikeln att resonera om vilken betydelse rum kan ha för både design för lärande och i lärande. I artikeln diskuteras hur rum utgör en del av lärares didaktiska design, som en inramning för lärande och får därmed konsekvenser för iscensättningen av en lärprocess. Rum är även något både studenter och lärare förhåller sig till och använder sig av som resurs under en lärprocess, design i lärande. Rum påverkar hur studenter och lärare interagerar och skapar mening i en lärprocess. Deltagarna förstår rummen på ett sätt vid iscensättningen, men måste förhålla sig till och ibland designa om rummen under processens gång. Särskilt intressant blir det därför att diskutera handlingsutrymme, både i relation till lärarens didaktiska design och förutsättningar för lärande, men framförallt i relation till studenters och lärares arbete med att tolka och omforma rummet som en del av den lärväg de designar.
Link http://journals.lub.lu.se/index.php/hus/article/vi... (external link to publication)
Publisher Högre Utbildning
Host/Issue Högre Utbildning;1
Volume 6
ISSN 2000-7558
Pages 3-20
Language swe (iso)
Subject Design för lärande
rum
rumsdidaktik
högre utbildning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21531 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics