Vilken betydelse har modersmålet för nyanlända elever? Lärares uppfattningar om modersmålet som identitetsstärkande och språkutvecklande faktor hos nyanlända elever What significance does native language have on newly arrived pupils?

DSpace Repository

Vilken betydelse har modersmålet för nyanlända elever? Lärares uppfattningar om modersmålet som identitetsstärkande och språkutvecklande faktor hos nyanlända elever What significance does native language have on newly arrived pupils?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilken betydelse har modersmålet för nyanlända elever? Lärares uppfattningar om modersmålet som identitetsstärkande och språkutvecklande faktor hos nyanlända elever What significance does native language have on newly arrived pupils?
Author Al-Bazergan, Basma
Date 2016
Swedish abstract
I min uppsats vill jag belysa lärares uppfattningar om modersmål och modersmålslärares betydelse för nyanlända elever. Lärarna som intervjuats är modersmålslärare och andra ämneslärare. Forskning som gjorts tidigare om modersmål har bevisat hur viktigt modersmål är för identitet, trygghet, och för andra språkinlärningar. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer i undersökningen. Jag har intervjuat två modersmålslärare och fyra ämneslärare. Resultaten som framgår är att ämneslärare och modersmålslärare är medvetna om att modersmålet har en stor betydelse och roll för andraspråkselever och deras trygghet/identitet. Dessutom är modersmålsläraren av stor betydelse för nyanlända elever då hon eller han är som en bro eller brygga för dessa elever vilket framgår av forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject nyanlända elever, modersmål, modersmål som identitet, modersmålslärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/21538 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics