Jag känner mig trygg i Husby

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jag känner mig trygg i Husby
Author Omeragic, Amajla
Date 2016
Swedish abstract
I denna studie är syftet att lyfta fram ungdomars upplevelser och tankar kring de traditionella mediers framställning av Husbykrvallerna 2013. Metoden som används är kvalitativ, i form av intervjuer med ungdomar bosatta i Husby. Utanförskap och medieaktivism är genomgående teman i studien. Resultatet visar att den traditionella mediebilden av upploppen inte överensstämmer med ungdomarnas egna upplevelser. En känsla av utanförskap växer och ungdomarna använder sig av sociala medier på olika sätt, för att uttrycka sitt missnöje. Vidare visar resultaten att medieanvändning tillfredsställer olika behov hos ungdomarna. Behoven rör sig en hel del om ungdomarnas identitet, självbild, hur de ser på sig själva och deras omgivning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Medieaktivism
Utanförskap
Kravaller
Förort
Husby
Handle http://hdl.handle.net/2043/21566 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics