På spåret - En undersökning av vinylskivans roll i representationen av identiteter

DSpace Repository

På spåret - En undersökning av vinylskivans roll i representationen av identiteter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title På spåret - En undersökning av vinylskivans roll i representationen av identiteter
Author Ivarsson Ekman, Anton ; Moldvik, Jesper
Date 2016
English abstract
In this study, using qualitative interviews, we examine how people use vinyl records as a medium to represent their identity, as well as the mutual relations of power that exists in relation to these. We interpret our empirical material with a structuralist approach and try to discern the ways in which our interviewees relate to the vinyl record as medium. Theoretical concepts used in this study includes habitus and social fields, but also representation theory and masculinity theory. The results show that there are several different ways of representing ones identity depending on the relation to vinyl records. These representations are not tied to any specific person but to different types of generalizations that we have been able to discern from our material. With these generalizations, we can also distinguish that various factors such as, gender, assets and culture affect how the person use vinyl records as a medium for representation of their identity.
Swedish abstract
Med kvalitativa intervjuer undersöker denna studie hur människor använder vinylskivor som medium för att representera sin identitet, samt vilka inbördes maktrelationer som existerar i relation till dessa. Vi tolkar vårt empiriska material med en strukturalistisk ansats och försöker urskilja på vilka olika sätt våra intervjupersoner förhåller sig till vinylskivan som medium. Teoretiska begrepp som används i studien är fältteori där vi tillämpar bland annat habitus och sociala fält, men även representationslära och maskulinitetsteori. Resultaten visar att det finns flera olika sätt att representera sin identitet på beroende på vilken relation en har till vinylskivor. Dessa representationer är inte bundna till någon specifik person utan till generaliseringar vi har kunnat urskilja ur vårt material. Till dessa generaliseringar kan vi även urskilja att olika faktorer så som, kön, tillgångar och kultur påverkar hur personen använder vinylskivor som medium för representation av sin identitet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 62
Language swe (iso)
Subject Analoga medier
maktrelationer
materialitet
subkultur
identitet
representation
musikpraktiker
LP
vinyl
vinylskivor
retro
Handle http://hdl.handle.net/2043/21571 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics