Fakulteten för hälsa och samhälle : en framgångsrik historia

DSpace Repository

Fakulteten för hälsa och samhälle : en framgångsrik historia

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Fakulteten för hälsa och samhälle : en framgångsrik historia
Author Hjälm, Berndt
Date 2016
Swedish abstract
Fakulteten för hälsa och samhälle har sedan starten 1998 präglats av en stark utveckling av såväl utbildning som forskning - från ”vårdhögskola” till en fullvärdig akademisk verksamhet - en utveckling som inte bara höjt kvaliteten i Hälsa och samhälles verksamhet utan också bidragit till att Malmö högskola under jubileumsåret 2018 kommer att få formell universitetsstatus. Historien om hälsa och samhälle är således i väsentliga delar en framgångssaga, eller kanske snarare en framgångsskildring med tanke på sagors låga sanningshalt. Syftet med rapporten är att dokumentera denna utveckling både för att kunna tolka fakultetens nuvarande verksamhet och för att kunna använda den som underlag för en diskussion om det framtida arbetets inriktning och utformning. Presentationen täcker hela den period som fakulteten existerat, dvs. från starten den 1.7.1998 fram till idag. Jag har valt att avgränsa perioden så att ”idag” är den 30.6.2016, vilket innebär att beskrivningen omfattar sammanlagt 18 år. Till detta kommer en redogörelse för högskolans och fakultetens förhistoria. Vid en retrospektiv betraktelse av fakultetens utveckling framgår det tydligt att de 18 åren varit mycket händelserika. Det är relativt få medarbetare som varit verksamma vid Hälsa och samhälle under hela denna period. Möjligheten ”att lära av historien” är kanske extra angelägen för dem som inte varit med sedan starten. Rapporten vänder sig huvudsakligen till fakultetens personal och studenter med förhoppningen att den ska kunna användas i det framtida utvecklingsarbetet. Men den kan även vara intressant för en bredare läsekrets av samarbetspartners inom och utanför akademin.
Publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Series/Issue FoU-rapport;2016:5
ISSN 1650-2337
ISBN 9789171047526
9789171047533
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/21609 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics