Window farming : utmaningsbaserat och ämnesöverskridande lärande i slöjdsalen

DSpace Repository

Window farming : utmaningsbaserat och ämnesöverskridande lärande i slöjdsalen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Window farming : utmaningsbaserat och ämnesöverskridande lärande i slöjdsalen
Author Sonesson, Kerstin ; Rehn, Agneta
Date 2016
Swedish abstract
Window farming - utmaningsbaserat och ämnesöverskridande lärande i slöjdsalen. Författarna till denna presentation fick i uppdrag av en kommun i Sydsverige att följa ett utvecklingsprojekt, ”Odling och hälsa”, initierat av ett lärarlag på en åk 6-9 skola. Under de tre åren skol- och forskningsprojektet pågick undersöktes och dokumenterades bland annat lärarnas utvecklings- och förändringsarbete genom individuella intervjuer och fokusgruppintervjuer med rektor, lärare och skolträdgårdsmästare. Forskningsansatsen var fenomenografisk. Skolans träslöjdslärare inspirerades av projektet och fick en idé om hur han kunde förändra arbetssättet i slöjdsalen, från ”presentfabrik” till kreativt samarbete mellan såväl elever som flera av skolans ämnen i projektet ”Window farming”. Syftet med projektet är att få trevligare klassrum med bättre inomhusmiljö, att utveckla elevernas kreativitet och samarbete, samt öka samverkan mellan olika skolämnen. Elever i årskurs 6 indelades i grupper och fick en utmaning: Att designa och konstruera en fungerande fönsterodling i ett stort fönster i slöjdsalen eller i salen som används i hem- och konsumentkunskap. I presentationen diskuteras hur projektet med ändade arbetsformer, utmaningsbaserat och ämnesintegrerat grupparbete, mottogs av eleverna, vilka utmaningar som lärarlaget ställdes inför samt hur det didaktiska nytänkandet motiverades av lärarna med hänvisning till Lgr 11.
Conference
Nationell ämnesdidaktisk konferens 2016 : Ämnesdidaktiska broar (19-21 april 2016 : Malmö, Sweden)
Language swe (iso)
Subject utmaningsbaserat lärande
ämnesöverskridande lärande
högstadium
didaktik
följeforskning
skolutveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21699 Permalink to this page
Link www.mah.se/ls/amnesdidaktiskabroar2016... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics