Globale utfordringar i en nordisk kontext : utvikling av studentsentrert pedagogikk i SPICA-nettverket

DSpace Repository

Globale utfordringar i en nordisk kontext : utvikling av studentsentrert pedagogikk i SPICA-nettverket

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Globale utfordringar i en nordisk kontext : utvikling av studentsentrert pedagogikk i SPICA-nettverket
Author Aamaas, Åsmund ; Sonesson, Kerstin
Date 2016
Swedish abstract
Globala utfodringar i en nordisk kontekst – utvikling av studentcentrert pedagogikk i SPICA-nettverket En bærebjølke i SPICA-nettverket er utviklingen og gjennomføringen av et fellesnordisk kurs (5ECTS) med studenter og forelesere fra Grønland, Island, Færøyene, Norge, Sverige, Danmark og Finland. Kurset brukar innovative metoder basert på flipped classroom, place-based learning og challenge-based learning. Kurset består av envirtuell del med bruk av flipped classroom og nettkonferenser, et intensivkurs på en uge og etterarbeid i form av en individuell reflekterande texst. I mars 2016 er intensivkurset i Island. Under NU-konferensen ønskar vi å presentere og diskutera det pedagogiske utviklingsarbeidet i SPICA nettverket. Hovedmålsettingen med intensivkurset er å styrke lærerstudenternes kompetense i det profesjonsrettede arbeidet med dialog, tolerence, handlingskompetense og aktivt medborgerskap i skolen for slik å legge til rette for et bærekraftig og fredelig samfunn i tråd med skolens samfunnsmandat. Nettverket fokuserer på følles nordiske løsninger på lokale, regionale og globale ineressekonflikter og utfodringer, og nyanser mellom ulike problemløsningsstrategier. Nettverkets pedagogikk skal bygge et stilas for studentenes læring og samtidig gi kompetense i bruk av pedagogiske metoder. I forkant av intensivkurset spiller lærerne i nettverket inn korte filmer tilpasset kurset som studentene ser asynkront før synkrone nettdisusjoner i grupper på 4-5 studenter gjennomføres. Dette er i tråd med metoden flippes classroom. Filmene er knyttet opp mot utfordringer og muligheter i en islandsk kontext sett i sammanheng med overordnete tematiske og teoretiske perspektiver for kurset. Dette er i tråd med metoden place-basedlearning. Arbeidet er samtidigt relevante både i en lokal, regional og global kontext. I nettdiskusjoner med bakgrunn i filmene og egen forkunnskap arbeider studentgrupper med deltakere fra ulike land og institusjoner, seg fram mot en utfordring de vill jobbe med under intensivkurset. Det vi væra en islandk student i hvar gruppe. Utfordringen gruppen velger skal være knyttet opp mot målsetninger for kurset og sees i sammenheng med undervisning i skolen. Dette er slik i tråd med challenge-based learning. Studenten blir også bevisstgjort egne meninger og holdninger i møte aktuelle utfodringer. Studentene lærer å anvende vitenskapelig teori, terminologi og forklaringstyper i en nordisk arbeidsgruppe. SPICA-nettverket finansieras av Nordiska ministerråd og involverar følgende institusjoner: Grønlands Universitet (Illinniarfissuaq), Háskóli Islands, Fróöskaparsetur, Føroya, Malmö högskola, Oulun yliopisto, University College Lillebælt og Høgskolen i Størtøst Norge.
Conference
NU2016 (15-17 juni 2016 : Malmö, Sweden)
Language nor (iso)
Subject globale utfordringer
studentscentrert pedagogikk
place-based learning
challenge-based learning
flipped classroom
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21704 Permalink to this page
Link http://www.nu2016.se/app/attendee/default.asp?Proj... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics